Cenovnik usluga

r.br.Naziv uslugeCena
1Specijalistički pregled7.000 RSD
2Kontrolni specijalistički pregled5.000 RSD
3Profesorski pregled8.000 RSD
4Kontrolni profesorski pregled5.500 RSD
5Pregled konsultanta6.000 RSD
6Kontrolni pregled konsultanta4.500 RSD
7Pregled konsultanta sa ultrazvučnim pregledom8.500 RSD
8Kontrolni pregled konsultanta sa UZ pregledom6.500 RSD
9Infuzija- aplikacija infuzije bez primene leka2.500 RSD
10Infuzija - Ferrovin II amp6.000 RSD
11Infuzija – Monofer18.000 RSD
12Ultrazvučni pregled srca7.000 RSD
13Ultrazvučni pregled abdomena4.000 RSD
14Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata4.000 RSD
15Ultrazvučni pregled štitaste žlezde4.000 RSD
16Dopler krvnih sudova vrata6.000 RSD
17Dopler krvnih sudova ruku6.000 RSD
18Dopler krvnih sudova nogu6.000 RSD
19Transkranijalni dopler6.000 RSD
20Injekcija IM1.000 RSD
21Injekcija IV1.200 RSD
22Alergološke probe3.000 RSD
23Biopsija koštane srži25.000 RSD
24Punkcija koštane srži15.000 RSD
25Kontrastni ultrazvuk srca12.000 RSD
26EKG800 RSD
27Davanje dugotrajne infuzije5.000 RSD
28Usluga vađenja krvi200 RSD
29Ultrazvučni pregled mekih tkiva4.000 RSD
30Ultrazvučni pregled dojki4.000 RSD
31Sleep apnea test15.000 RSD