Cenovnik usluga

U moderno opremljenoj ordinaciji na Novom Beogradu, obavljaju se specijalistički i supspecialistički pregledi iz oblasti interne medicine: hematologija, kardiologija, imunologija, alergologija, endokrinologijakao i pregledi iz oblasti neurologije, psihijatrije i psihologije. 

Cenovnik usluga

r.br.Naziv uslugeCena
1Subspecijalistički pregled8.000,00 RSD
2Kontrolni specijalistički pregled5.500,00 RSD
3Profesorski pregled9.000,00 RSD
4Kontrolni profesorski pregled6.000,00 RSD
5Pregled konsultanta7.000,00 RSD
6Kontrolni pregled konsultanta5.000,00 RSD
7Pregled konsultanta sa ultrazvučnim pregledom9.500,00 RSD
8Kontrolni pregled konsultanta sa UZ pregledom7.000,00 RSD
9Infuzija- aplikacija infuzije bez primene leka3.000,00 RSD
10Infuzija - Ferrovin II amp7.500,00 RSD
11Infuzija – Monofer20.000,00 RSD
12Ultrazvučni pregled srca7.000,00 RSD
13Ultrazvučni pregled abdomena6.000,00 RSD
14Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata6.000,00 RSD
15Ultrazvučni pregled štitaste žlezde6.000,00 RSD
16Dopler krvnih sudova vrata7.000,00 RSD
17Dopler krvnih sudova ruku7.000,00 RSD
18Dopler krvnih sudova nogu7.000,00 RSD
19Transkranijalni dopler8.000,00 RSD
20Injekcija IM1.200,00 RSD
21Injekcija IV1.200,00 RSD
22Alergološke probe4.000,00 RSD
23Biopsija koštane srži3.000,00 RSD0
24Punkcija koštane srži2.000,00 RSD0
25Kontrastni ultrazvuk srca12.000,00 RSD
26EKG1.000,00 RSD
27Davanje dugotrajne infuzije6.500,00 RSD
28Usluga vađenja krvi400,00 RSD
29Ultrazvučni pregled mekih tkiva6.000,00 RSD
30Ultrazvučni pregled dojki6.000,00 RSD
31Sleep apnea test15.000,00 RSD
32Flebotomija8.000,00 RSD
33Kardiološki pregled sa EKG8.000,00 RSD
34Kompletan kardiološki pregled (pregled, UZ srca i EKG)9.500,00 RSD
35Konsultativni pregled specijaliste i subspecijaliste5.000,00 RSD
36Pregled psihijatra7.000,00 RSD
37Dopler temporalnih arterija8.000,00 RSD
38Transkranijalna ultrasonografija parenhima mozga8.000,00 RSD
39Zaključak lekara specijaliste0,00 RSD

Naćini plaćanja usluga u ordinaciji Hematologika

 Sve usluge iz cenovnika možete platiti na jedan od sledećih načina:


Napomena: Klijenti koji imaju privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje kod neke od osiguravajućih kuća sa kojima ordinacija „Hematologika“ ima sklopljen ugovor, mogu koristiti naše medicinske usluge, a njihova osiguravajuća kuća će refundirati troškove direktno ordinaciji „Hematologika„.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.