Dr Branka Bajić

dr Branka Bajic

Dr Branka Bajić

Lekar specijalista interne medicine - hematolog

Ordinacija "Hematologika"

Biografija

Dr Branka Bajić je internista hematolog iz Beograda sa bogatim kliničkim iskustvom koje traje više od 30 godina. Njena specijalnost je dijagnostika i lečenje pacijenata sa različitim urođenim i stečenim poremećajima i bolestima krvi.

Dr Branka Bajić je priznati medicinski stručnjak sa decenijskim iskustvom u oblasti dijagnostike, lečenja i praćenja trombofilija u trudnoći i drugih bolesti iz oblasti benigne hematologije i reproduktivne medicine.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine.

Svoje bazično radno iskustvo stekla je na hematološkom odeljenju KCS, u daljem toku staža, radila je na hematološkoj klinici VMA u timu za transplantaciju koštane srži, a kao stalno ordinirajući lekar bolnice MediGroup, radila je u timu za reproduktivnu medicinu i pripremu pacijentkinja za VTO proceduru.

Njeno profesionalno članstvo obuhvata nekoliko uglednih udruženja lekara, a takođe je i autor ili koautor više naučnih radova.

Učestvovala je na brojnim svetskim i evropskim kongresima iz oblasti transfuziologije i hematologije.

Obrazovanje

Radno iskustvo

Polja posebne ekspertize

Profesionalna članstva

Jezici

Specijalistički pregled kod hematologa dr Branke Bajić

Dr Branka Bajić se u svom radu ističe po tome što je potpuno fokusirana na pacijenta pružajući personalizovan pristup svakom hematološkom pacijentu. Smatramo da je to izuzetno važno.

Personalizovani pristup znači da pažljivo sluša svakog pacijenta i posmatra ga kao jedinstvenu osobu sa svojim specifičnim potrebama i medicinskom istorijom. Uzima u obzir sve faktore rizika, kliničku sliku, anamnezu i druge relevantne faktore.

Ovakav pristup omogućava bolje razumevanje pacijentovog zdravstvenog stanja, probleme i izazove sa kojima se suočava i omogućava definisanje efikasnijeg tretmana lečenja.

Hematološki pacijenti joj godinama unazad ukazuju poverenje, jer su pažljivo saslušani, pristupa im sa poštovanjem, a poverenje između lekara i pacijenta je ključno za uspešno upravljanje zdravstvenim stanjima.

Uz dr Branku Bajić ste u sigurnim rukama, jer sa svojom dugogodišnjom kliničkom praksom potkovanom stručnim znanjem, koje konstantno nadograđuje novim naučnim saznanjima, fokusirana na traženje uzroka vašeg problema, i u skladu sa tim traženju najboljeg tretmana za vaše zdravstveno stanje.

U svom radu usko sarađuje sa specijalistima iz drugih oblasti medicine, kako bi pružila sveobuhvatnu i temeljnu procenu stanja svakog svog pojedinačnog pacijenta, sa različitim poremećajima u krvi.

Hematološke usluge u Ordinaciji „Hematologika“

U našoj ordinaciji na Novom Beogradu dr Branka Bajić vam pruža sledeće hematološke usluge:

Hematološke usluge

Zakažite pregled

Zakažite pregled kod interniste hematologa dr Branke Bajić jedne od najpoznatijih hematologa u Beogradu u domenu dijagnostike i praćenja trombofilija i anemija u trudnoći