Ass. dr sc. med. Milena Pandrc

Ass. dr sc. med. Milena Pandrc

Lekar specijalista interne medicine - Kardiolog

Ordinacija "Hematologika"

Biografija

Ass. dr sc. med. Milena Pandrc je internista kardiolog sa bogatim kliničkim iskustvom u dijagnostici i lečenju pacijenata sa različitim formama internističkih i kardioloških oboljenja, pre svega bolesti srčanog mišića, epikardnih arterija, srčanih zalistaka i maramice.

Zaposlena je na Klinici za urgentnu medicinu na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu na poziciji lekara subspecijaliste kardiologije i na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane od 2020. godine. Radi kao asistent na predmetu interna medicina podoblast kardiologija.

Njena specijalnost je dijagnostika, lečenje i praćenje pacijenata sa srčanom slabošću.

Ass. dr sc. med. Milena Pandrc diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine.
Od 2007. godine volontirala je na poslovima kliničkog lekara i saradnika u Centru za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Kliničkog Centra Srbije“.

Od 2007. godine radila je na poslovima kliničkog lekara i stručnog saradnika u Jedinici za prevenciju i ishranu u Savetovalištu za dijabetes, Vojnomedicinskog centra Slavija, Vojnomedicinske akademije.

Dr Milena Pandrc specijalista je interne medicine od 2016.godine 2018. godine odbranila je rad iz uže specijalnosti kardiologija: „ Prediktivni značaj izračunavanja sistolnih indeksa i volumena leve komore u proceni terapijskog efekta supstitucije u supkliničkoj hipotireozi “ na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane, doktor je medicinskih nauka.

Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu marta 2020.godine odbranivši doktorsku tezu pod naslovom „Efekti rane supstitucije supkliničkog hipotiroidizma na kvalitet života, biohumoralne parametre , srčanu i vaskularnu funkciju.“
Od 2007. godine aktivno učestvuje na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima lekara.

Autor je više naučnih radova iz oblasti endokrinologije, nutricionizma, urgentne medicine i kardiologije, čime je dala svoj značajan doprinos naučnoj i široj javnosti.

Obrazovanje

Dodatne edukacije

Radno iskustvo

Polja posebne ekspertize

Profesionalna članstva

Jezici

Kardiološke usluge u Specijalističkoj Ordinaciji „Hematologika"

Pored internističkog kardiološkog pregleda koji podrazumeva detaljni proces istraživanja tegoba pacijenata i njihovog stavljanja u korelaciju sa dobijenim nalazima, dr Milena Pandrc u ordinaciji „Hematologika“ pruža sledeće usluge:

• Eho srca;
• Ultrazvučni pregled štitaste zlezde.

Zakažite pregled

Zakažite pregled lekara specijaliste kardiologa Ass. dr sc. med. Milene Pandrc u Specijalističkoj Ordinaciji „Hematologika“ Novi Beograd.