dr Tamara Manigoda

dr Tamara Manigoda

Lekar specijalista radiologije

Ordinacija "Hematologika"

Biografija

Dr Tamara Manigoda je radiolog iz Beograda sa bogatim kliničkim iskustvom koje traje više od 18 godina.

Njena specijalnost su svi modaliteti ultrazvučne dijagnostike preko mekih tkiva vrata, štitaste žlezde, abdomena, male kralice, urinarnog trakta, dojki, kolor dopler dijagnostike krvnih sudova vrata, dopler nogu i ruku, MDCT dijagnostike celog tela kao i MRI neurodijagnostike.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Svoje bazično radno iskustvo stekla je na odeljenju za radilošku dijagnostiku KBC Zvezdra, prvo kao klinički lekar, a kasnije i kao specijalizant i specijalista radiologije.

Njeno profesionalno članstvo obuhvata nekoliko uglednih udruženja lekara.

Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti radiologije.

Obrazovanje

Radno iskustvo

Profesionalna članstva

Jezici

Usluge specijaliste radiologa u Specijalističkoj Ordinaciji „Hematologika“

Dr Tamara Manigoda specilalista radiologije, u ordinaciji Hematologika obalja sledeće ultrazvučne, dijagnositičke procedure:

  • Ultrazvučni pregled abdomena i male kralice;
  • Ultrazvučni pregled štitaste žlezde;
  • Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata;
  • Ultrazvučni pregled mekih tkiva;
  • Ultrazvuk urinarnog trakta;
  • Ultrazvučni pregled dojki;
  • Kolor dopler krvnih sudova vrata;
  • Dopler krvnih sudova ruku;
  • Dopler krvnih sudova nogu.

Zakažite pregled

Zakažite ultrazvučno-dijagnostičke preglede kod specijaliste radiologije dr Tamare Manigode u Specijalističkoj Ordinaciji „Hematologika“.