Dopler temporalnih arterija

Neurologija- Neurolog Beograd Ordinacija Hematologika

Dopler temporalnih arterija

Šta je dopler temporalnih arterija?

Zašto se radi?

Indikacije za pregled

Priprema 

Dopler temporalnih arterija cena

Zakažite pregled 

Šta je dopler temporalnih arterija?

Dopler temporalnih arterija je visoko specifična ultrazvučna neurološka metoda koja se radi kod osoba starijih od 50 godina kod kojih postoji sumnja na postojanje reumatološkog poremećaja koji se zove vaskulitis temporalnih arterija, stanja koje se stručno-medicinski zove gigantocelularni artritis.

Zašto se radi?

To je jednostavna dijagnostička, ultrazvučna, neurološka procedura kojom se sagledavaju arterije koje smo svi mi u životu videli, nalaze se u našim slepoočnicama, koje su ponekad, kada se pogledamo u ogledalo, vidljive.

Ultrazvučnim pregledom tih arterija možemo dosta precizno da vidimo da li je otpor protoku krvi prisutan u tim arterijama, da li je zid arterija potencijalno upaljen, što je karakteristika vaskulitisa, da je zid krvnog suda upaljen, ne zbog neke infekcije mikroorganizmom, već usled imunološkog procesa koji napada zidove krvnih sudova.

Indikacije za pregled

Ova dijagnostička procedura i ako je jednostavna i ne škodljiva, mora da se obavi što brže kod osoba koje imaju više od 50 godina i imaju glavobolje.

Jer ovo stanje koje se zove vaskulitis temporalnih arterija zna da bude vrlo komplikovano i ako se blagovremeno ne dijagnostikuje, pa samim time i neadekvatno leči, može da ugrozi akutno vid osoba.

Na pregled pacijenta upućuje najčešće neurolog kod koga pacijent dolazi zbog glavobolje na neurološki pregled, ili od stane reumatologa kod koga pacijent dolazi zbog nekih drugih opštih tegoba koje ima u sklopu ovog oboljenja, a to su bolovi u mišićima, osećaj umora, malaksalosti, koji naglo nastaju unutar nekoliko nedelja.

Promene na zidovima arterija koje su karakteristične za oboljenje vaskulitis, su indikacija za biopsiju tih arterija.

Ova procedura se sprovodi jednostavnim uzimanjem uzoraka tkiva slepoočnice, na bazi koga se patohistološkom analizom, od stane patologa, donosi 100% precizna dijagnoza postojanja oboljenja.

Pripreme

Posebna priprema za izvođenje procedure dopler temporalnih arterija nije potrebna.

Dopler temporalnih arterija cena

Cena doplera temporalnih arterija je 8.000 din.

U ordinaciji „Hematologika“, neurološki pregled kao i ultrazvučnu neurološko-dijagnostičku metodu dopler temporalnih arterija, obavlja specijalista neurologije dr Miodrag Manigoda, koji ima dugogodišnje iskustvo u dijagnostici različitih stanja i problema vezanih za glavobolje.

Zakažite pregled neurologa

Pregled neurologa, kao i doplera temporalnih arterija  možete zakazati pozivanjem brojeva telefona: tel: +381 62 44 66 58 i +381 11 31 33 295 svakog radnog dana od 09-19h.

Zakažite pregled kod neurolog dr Miodraga Manigode.

Radno vreme

Ponedeljak – petak

09.00 -19.00

Subota

09.00 -15.00

Nedelja

ne radimo

Zakažite pregled