dr Miodrag Manigoda

dr Miodrag Manigoda

dr Miodrag Manigoda

Lekar specijalista neurologije

Ordinacija "Hematologika"

Biografija

Dr Miodrag Manigoda je lekar specijalista neurologije sa preko 17 godina specijalističkog staža u državnom i privatnom sektoru.

Ima veliko iskustvo u radu sa pacijentima, kako u bolničkim, tako i u vanbolničkim uslovima, iz svih oblasti neurologije

Edukaciju iz neurologije obavljao je u vodećim domaćim i stranim neurološkim ustanovama, kao što su: Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Klinika za neurologiju VMA, Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Hajdelbergu, Nemačka. 

Obavljao je dužnosti kliničkog lekara Odeljenja neurologije Kliničke bolnice u Foči, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, kliničkog lekara na Urgentnom centru Kliničke bolnici u Foči, lekara na specijalizaciji na Klinici za neurologiju KCS, dežurnog neurologa na Odeljenju Urgentne neurologije KCS, vodećeg neurologa Medigroup zdravstvenog sistema.

Jedno vreme bio je i direktor DZ “Dr Ristić” u sklopu Medigroupa.

Sada je lekar neurolog sa stalnim ordiniranjem u “Specijalističkoj ordinaciji “Hematologika” i Specijalnoj bolnici za interne bolesti “Sirius medical”.

Kao neurolog se bavio i kliničkim istraživanjem lekova. Autor je i koautor većeg broja radova u domaćim i najeminentnijim stranim naučnim časopisima i kongresima.

Otac je Matije (studenta medicine) i Marije (učenice gimnazije). Suprug je dr Tamare Manigode, lekara specijaliste radiologije u KBC Zvezdara u Beogradu i stručnog konsultanta u Specijalističkoj Ordinaciji Hematologika.

Obrazovanje

Dodatne edukacije

Klinički treninzi

Radno iskustvo

Polja posebne ekspertize

Profesionalna članstva

Jezici

Neurološke usluge u Specijalističkoj Ordinaciji „Hematologika“

Pored neurološkog pregleda, koji podrazumeva detaljni proces istraživanja tegoba pacijenata i njihovog stavljanja u korelaciju sa neurološkim nalazom, doktor Manigoda obavlja i ultrazvučna ispitivanja Dopler karotidnih krvnih sudova, transkranijalni dopler (UZ pregled protoka kroz arterije mozga), kao i visokosofisticirane metode Dopler.

UZ temporalnih arterija i transkranijalne ultrasonografije tkiva mozga (TCS) koje se koriste u dijagnozi određenih glavobolja kod starijih ljudi, kao i kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na postojanja Parkinsonove bolesti.

Pročitajte članak dr Manidoge na temu glavobolja: 

Kada su glavobolje potencijalno opasne?

Zakažite pregled

Zakažite pregled neurologa Dr Miodraga Manigode ordinirajućeg lekara u Specijalističkoj Ordinaciji Hematologika