Hematologija

Ultrazvučna dijagostika

Hematologija

Šta je hematologija?

Čime se bavi hematolog?

Koji su ključni aspekti hematologije?

Koji su uobičajeni poremećaji i bolesti krvi?

Zašto bi Vas lekar uputio na hematologiju i hematologa?

Šta mogu da očekujem od pregleda kod hematologa?

Pregled specijaliste hematologa u Poliklinici „Hematologika“

Zakažite pregled hematologa

Šta je hematologija?

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem krvi, krvotvornih organa, limfnim sistemom i poremećaja koji utiču na ove komponente.

Fokus joj je na istraživanju, dijagnostici, prevenciji i lečenju bolesti povezanih s krvlju, koštanim sistemom, limfnim i srodnim tkivima.

Ima važnu ulogu u  istraživanju i primeni novih terapija i tretmana za hematološke bolesti i time podizanju kvaliteta života hematoloških pacijenata.

Čime se bavi hematolog?

Hematolog je lekar specijalista koji dijagnostikuje, prati i leči širok spektar poremećaja i bolesti, koje utiču na vašu krv i krvne ćelije, a time direktno i na sveukupno zdravstveno stanje vašeg organizma.

Specijalista hematolog u svom radu koristi različite laboratorijske testove: osnovne, genetičke i testove iz segmenta specijalne laboratorijske dijagnostike, za analizu krvnih ćelija i komponenata krvi, sve u cilju precizne dijagnoze različitih hematoloških stanja i određivanja efikasne terapije.

Koji su ključni aspekti hematologije?

Hematologija ima nekoliko ključnih aspekata:

Nastanak krvnih ćelija: Hematologija proučava nastanak različitih tipova krvnih ćelija kao što su: crvena krvna zrnca (eritrociti), bela krvna zrnca (leukociti) i krvne pločice (trombociti) u koštanoj srži. Ove ćelije imaju ključnu ulogu u transportu kiseonika, borbi protiv infekcija i koagulaciji krvi.

Hematologija uključuje kako razumevanje procesa nastanka krvnih ćelija, tako i razumevanje poremećaja do kojih u tom procesu može doći.

Sastav krvi: Hematolozi analiziraju sastav krvi, uključujući broj, oblik i funkciju različitih krvnih ćelija. To je važno za dijagnostiku bolesti kao što su anemija, leukopenija i trombocitopenija.

Krvotvorni organi: Hematologija istražuje funkciju krvotvornih organa kao što su koštana srž, limfni čvorovi i slezina. Koštana srž je posebno važna jer je glavni organ za proizvodnju krvnih ćelija.

Limfni sistem: Osim krvi, hematologija takođe uključuje proučavanje limfnog sistema koji igra ključnu ulogu u imunološkom odgovoru organizma.

Hemostaza i koagulacija: Hematologija proučava procese koji regulišu zaustavljanje krvarenja (Hemostaza) i zgrušavanja krvi (Koagulacija). Razumevanje ovih procesa je važno, kako bi bolje razumeli poremećaje poput prekomernog krvarenja sa jedne stane i tromboze sa druge.

Transfuziologija: Oblast hematologije koja se fokusira na transfuziju krvi i krvnih produkata kako bi se nadoknadila krvna komponenta koja nedostaje ili je oštećena kod pacijenta, kao i kompatibilnosti i sigurnosti transfuzija krvi između davaoca i primaoca.

Krvni poremećaji i bolesti: Hematologija se bavi raznim poremećajima i bolestima koji utiču na krv i krvotvorne organe. To uključuje benigna stanja kao što su anemija, hemofilija i talasemija, trombofilija, ali i maligne bolesti poput leukemije, limfoma i mijeloma.

Dijagnostika i lečenje: Hematolozi koriste različite dijagnostičke metode, kao što su: laboratorijske analize krvi, biopsije koštane srži, genetske analize i druge analize iz segmenta specijalne laboratorijske dijagnostike, kako bi postavili preciznu dijagnozu.

Takođe su odgovorni za primenu efikasnih terapija kao što su: hemoterapija, terapije ciljane na određene molekule, imunoterapija i transplantacija koštane srži i dr.:

Koji su uobičajeni poremećaji i bolesti krvi?

Bolesti krvi se dele na benigne i maligne.

Benigne bolesti krvi


Hematolozi dijagnostikuju, leče i prate različite benigne bolesti krvi kao što su:

Anemija – kada nemate dovoljno crvenih krvnih zrnaca da prenose kiseonik po celom telu ili snižen nivo hemoglobina u krvi, što se može manifestovati umorom i opštom slabošću.

Prema uzroku anemije se dele u osnovi na stečene i urođene. Najčešći uzrok stečenih anemija je nedostatak mikronutrijenata (anemija izazvana nedostatkom gvožđa), dok je najčešći uzrok nasledne anemije talasemija.

Trombocitopenija – jedan od poremećaja koagulacije, stanje sniženog broja trombocita (krvnih pločica) u krvi, što može dovesti do povećanog krvarenja i poremećaja sposobnosti zgrušavanja krvi.

Leukopenija – nizak broj belih krvnih zrnaca, leukocita, u krvi, čime se smanjuje imunološka sposobnost organizma da se odupre infekcijama.

Trombofilija – stečeni ili nasledni poremećaj sklonosti organizma ka prekomernom stvaranju krvnih ugrušaka unutar krvnih sudova, što može povećati rizik od tromboze i vaskularnih problema.

Poremećaj hemostaze – snižene vrednosti određenih faktora koagulacije, što može dovesti do produženog krvarenja i povećava sklonost ka hematološkim oboljenjima.

Poremećaj hemostaze se odnosi na disfunkciju normalnog procesa zgrušavanja krvi (hemostaze) koji se dešava kako bi se zaustavilo krvarenje nakon povrede ili oštećenja krvnih sudova.

Nasledni hemoragijski sindrom – se odnosi na sklonost osobe ka povećanom krvarenju usled poremećaja u procesu koagulacije krvi (hemostaze).

Pojačano krvarenje može se manifestovati kao: produženo menstrualno krvarenje, učestalije i intenzivnije krvarenje iz nosa, modrice koje se lakše javljaju, produženo krvarenje nakon povreda ili zubarskih intervencija itd.

Ovi sindromi kod žena često ostaju ne dijagnostikovani, jer se ne obraća dovoljno pažnje na njih.

Različiti poremećaji krvi, kao i bolesti krvi (kao u slučaju maligniteta), mogu imati blage simptome, a komplikacije do kojih dovode mogu biti opasne po život, otuda je pravovremena dijagnostika, prevencija i lečenje izuzetno važno.

Uobičajene maligne bolesti krvi


Postoji mnogo različitih vrsta malignih bolesti krvi. Prema Društvu za leukemiju i limfom Srbije, tri najčešća karcinoma krvi su: leukemija, limfomi i mijelom.

Leukemija: Rak koštane srži i krvi. Leukemija je najčešći rak krvi u svetu i najčešći rak među decom i tinejdžerima.

Limfom: Limfom je rak limfnih čvorova.

Mijelom: Rak plazma ćelija. Mijelom je rak koji počinje u koštanoj srži i utiče na ćelije krvne plazme.

Svaka od ovih bolesti ima mnogo različitih podtipova. Lečenjem i praćenjem pacijenata sa karcionomima krvi bave se hematolozi kojima su u fokusu maligna hematološka oboljenja.

Zašto bi vas lekar uputio na hematologiju i hematologa?

Hematolozi leče sve vrste poremećaja i bolesti krvi.

Neke od situacija, u kojima Vas vaš izabrani lekar ili drugi specijalista može uputiti hematologu su:

Prisutna odstupanja u nalazima krvi. Ako vaši laboratorijski rezultati krvi pokazuju odstupanja od referentnih vrednosti kao što su: povišene ili snižene vrednosti određenog broja krvnih elemenata (leukocita, eritrocita i trombocita). Niska ili visoka vrednost određenih krvnih ćelija, može da ukazuje na prisustvo anemije ili drugih poremećaja krvi.

Hematolog će vam pomoći da razumete uzrok tih promena i preduzme tretmane lečenja.

Sumnja na hematološke bolesti: Ako imate simptome kao što su produženo krvarenje ili sklonost ka trombozi, česte infekcije, umor, slabost, bolovi u kostima, uvećane limfne čvorove ili slezinu, ili bilo kakve druge neuobičajene simptome koji ukazuju na moguće hematološke bolesti.

Kod žene ako je prisutan problem sa začećem ili ponovljeni spontani pobačaji u ranim fazama trudnoće. Ginekolog će vas verovatno uputiti hematologu zbog sumnje na trombofilije radi dalje dijagnostike i tretmana.

Priprema za operaciju ili medicinske procedure: Pre nekih hirurških zahvata ili medicinskih procedura, može biti potrebno proceniti vašu krvnu sliku i koagulaciju kako bi se osiguralo da ste spremni za hiruršku proceduru i smanjilo rizik od komplikacija tokom intervencije.

Genetski poremećaji: Ako postoji sumnja ili dijagnoza genetskog hematološkog poremećaja, hematolog će vam pomoći da razumete nasledne faktore i da donesete informisane odluke u vezi sa tretmanom i praćenjem.

Praćenje hroničnih stanja: Ako imate hronično stanje kao što je leukemija, limfom, mijelom ili neki drugi hematološki poremećaj, hematolog će pratiti vaše stanje, pružiti vam odgovarajući tretman i savete kako biste održali kvalitet života.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih vas lekar specijalista može uputiti hematologu.

Hematolog će vas detaljno pregledati i dati vam da uradite relevantne dijagnostičke testove.

Dalji tok lečenja zavisi od postavljene dijagnoze i hematološke bolesti u osnovi, a hematolog će vam biti podrška tokom lečenja, kako bi se postigao najbolji mogući ishod u vezi sa vašim hematološkim stanjem.

Hematolozi često sarađuju s drugim medicinskim specijalistima (neurolozima, kardiolozima, imunolozima, onkolozima, transfuziolozima, psiholozima, psihijatrima…) kako bi pružili sveobuhvatnu, temeljnu procenu stanja svakog svog pojedinačnog pacijenta, s različitim poremećajima u krvi.

Šta mogu da očekujem od pregleda kod hematologa?

Vaš izabrani lekar ili lekar specijalista Vas može uputiti na hematologiju i specijalistu hematologa iz nekoliko razloga: kada postoji sumnja na poremećaj krvi, potreba za dijagnozom, tretmanom ili praćenjem problema vezanih za krv i krvne ćelije.

Bez obzira na razlog upućivanja na hematologiju, vaš hematolog će da Vas verovatno tokom prvog pregleda pitati sledeće i prikupi što više relevantnih informacija:

 • O vašem opštem zdravstvenom stanju tj. zdravlju;
 • Uzeti podatke o eventualno pozitivnoj porodičnoj anamnezi;
 • Promenama u vašem telu koje mogu biti simptomi bolesti krvi;
 • Pregledati vaše rezultate testova krvi i objasniti šta su pokazali;
 • Objasniti šta je po njenom stručnom mišljenju izazvalo te rezultate;
 • Razgovarati sa vama o tome koji drugi testovi vam mogu zatrebati i šta želi da sazna iz tih dodatnih testova koje predlaže;
 • Ako imate dijagnozu, objasniće Vam istu, ukazati na ozbiljnost stanja i dati preporuke za lečenje;
 • Objasniti tretman lečenja i praćenja koji preporučuje i zašto ga preporučuje;
 • Rado odgovoriti na sva Vaša pitanja i objasniti sledeće korake.

 

Laboratorijski hematološki testovi uključuju ponekad i specifične laboratorijsko-dijagnostičke testove.

Uključivanje nalaza ovih testova može biti važno kako bi se dobila kompletnija slika o vašem zdravstvenom stanju i odredio što efikasniji, personalizovan tretman lečenja.

Pregled specijaliste hematologa u Poliklinici „Hematologika“

Poliklinika Hematologika pokriva sledeće hematološke oblasti, dijagnostiku i lečenje:

 • Anemija, trombocitopenija, leukopenija, trombofilija;
 • Nejasnih febrilnih stanja;
 • Dijagnostika uzroka povećanja broja eritrocita (eritrocitoza, leukocita (leukocitoza) ili trombocita (trombocitoza);
 • Ponavljanih krvarenja ili tromboza;
 • Priprema pacijentkinja za trudnoću ili vantelesnu proceduru;
 • Malignih bolesti krvi, sa biopsijom i aspiracijom koštane srži,
 • Sekundarno mišljenje i praćenje bolesnika sa malignim bolestima krvi kao što su hronična limfocitna leukemija, limfomi ili mijelomi;
 • Hematoloških komplikacija koje nastaju sekundarno u sklopu autoimunih, neuroloških ili metaboličkih bolesti;
 • Dijagnostika i praćenje funkcionalnih poremećaja uz personalizovanu suplementaciju vitaminima i oligoelementima.
 • Dijagnostika, praćenje i priprema pacijentkinja za uvođenje hormonske terapije (oralnih kontraceptiva zbog poremećene funkcije jajnika ili usled menopauze).

 

Za informacije o cenama usluga iz segmeta hematologija, u ordinaciji „Hematologika“ posetite:

Cenovnik usluga.

Zakažite pregled hematologa

U Poliklinici „Hematologika“ na usluzi su Vam:

Lekar specijalista interne medicine – hematolog dr Branka Bajić. Dr Bajić jedna je od najpoznatijih hematologa u Beogradu u domenu dijagnostike i praćenja trombofilija u trudnoći, anemija u trudnoći i lečenja anemijskog sindroma, sa bogatim kliničkim iskustvom od preko 30 godina.

Konsultant Doc dr Olivera Marković načelnik Klinike za hematologiju KBC Bežanijska kosa sa bogatim kliničkim iskustvom u dijagnostici, lečenju i praćenju pacijenata sa malignim hematološkim oboljenjima.

Zakažite pregled kod dr Branke Bajić ili Doc dr Olivere Marković.

Radno vreme

Ponedeljak – petak

09.00 -19.00

Subota

09.00 -15.00

Nedelja

ne radimo

Zakažite pregled