Imunologija

Imunologija

Imunologija

Poremećaji i deficit imuniteta su osnovi mnogih bolesti i poremećaja opšteg stanja. Važno je ovakve poremećaje uočiti i primeniti imunomodulaciju u cilju kontrole i prevencije mogućih komplikacija i poboljšanja opšte otpornosti.

 

Lečenje i redovna kontrola sistemskih autoimunih bolesti omogućava dobar kvalitet života. Alergijske bolesti mogu biti ispoljene na koži, respiratornom i digestivnom sistemu. Izazvane su često nekim faktorom iz spoljne sredine, kao što su inhalacioni alergeni (prašina, poleni) ili alergenima koji se na drugi način unose u organizam (hrana, lekovi, intravenski primenjeni medikamenti i sredstva koja se primenjuju u dijagnostičke svrhe).

 

Neophodno je utvrditi mogući alergen da bi se sprečilo ponavljanje simptoma i prevenirale potencijalno opasne komplikacije. Kožne probe, laboratorijski testovi, provokacioni testovi omogućavaju identifikaciju potencijalnih alergena.

Imunski sistem i trudnoća

Trudnoća predstavlja vrlo posebno stanje u kome imunski sistem treba da funkcioniše tako da obezbedi s jedne strane prihvatanje, zaštitu i razvoj fetusa kao delimično „stranog“ u organizmu majke, a s druge strane zaštitu od infekcija koje mogu potencijalno da ugroze zdravlje i opstanak fetusa i majke.

 

Decenijama je postojalo mišljenje da trudnoća predstavlja stanje sistemske imunosupresije. Sada je jasno da nije tako, i da imunski sistem majke ulazi u fazu specifičnih promena što uz intenzivnu komunikaciju sa fetalnim činiocima, omogućava optimalnu sredinu za održavanje trudnoće. Dakle, najpre se može reći da je trudnoća stanje intenzivne imunomodulacije.


Prema tome, imunski sistem majke u trudnoći nije oslabljen, ali je drugačiji u odnosu na stanje van trudnoće. Brojni su dokazi koji ukazuju na pojačanje nespecifičnog imunskog odgovora i smanjenje ćelijskog imunskog odgovora. U različitim fazama trudnoće dominiraju različiti imunološki procesi. Činjenica je da neke imunološki posredovane bolesti mogu biti intenzivirane, a druge potisnute tokom trudnoće.

Radno vreme

Ponedeljak – petak

09.00 -19.00

Subota

09.00 -15.00

Nedelja

ne radimo

Zakažite pregled