Neurologija

Neurologija- Neurolog Beograd Ordinacija Hematologika

Neurologija

Šta je neurologija?

Ko je neurolog?

Koji su ključni aspekti neurologije?

Koji su uobičajeni poremećaji i neurološke bolesti?

Kada treba da se obratite specijalisti neurologu?

Pregled neurologa – šta mogu da očekujem od pregleda?

Neurološke usluge u ordinaciji „Hematologika“

Zakažite pregled neurologa

Šta je neurologija?

Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nervnog sistema. Nervni sistem je složen, sofisticiran sistem koji reguliše i koordiniše aktivnosti svih ostalih organa i delova tela.

Neurologija istražuje, dijagnostikuje i leči poremećaje centralnog nervnog sistema, perifernog nervnog sistema, mišićno-skeletnog sistema sa posledičnim oštećenjem nerava, te složene mehanizme regulacije i kontrole rada svih ostalih organa i tkiva.

Nervni sistem

Centralni nervni sistem obuhvata mozak i kičmenu moždinu.

Periferni nervni sistem obuhvata:

  • periferne nerve koji prenose senzacije sa periferije do kičmene moždine;
  • periferne nerve koji stimulišu mišiće na akciju;
    periferne nerve koji inervišu unutrašnje organe i krvne sudove, i regulišu njihovu funkciju;
  • moždane nerve koji predstavljaju vezu između čulnih organa kao što su: oči, nos, uši, jezik sa mozgom i odgovarajućim centrima u njemu.

 

Mišićno-skeletni sistem sastoji se od: kostiju, mišića, zglobova, tetiva i ligamenata. On igra ključnu ulogu u podržavanju tela, omogućavanju kretanja i održavanju strukture tela.

Mišićno-skeletni sistem je najuže povezan sa nervnim sistemom, jer njegova aktivacija zavisi od funkcije nervnog sistema, a izolovana oboljenja mišića takođe spadaju u domen neurologije.

Neurologija je brzo rastuća grana medicine koja se danas uspešno hvata u koštac sa nekada neizlečivim oboljenjima nervnog sistema, što daje nadu pacijentima da se kvalitet života sa neurološkim oboljenjima značajno može popraviti i produžiti životni vek..

Ko je neurolog?

Neurolog je lekar specijalista za dijagnozu, lečenje i praćenje pacijenata sa oboljenjima nervnog sistema.

Ovi specijalisti koriste različite dijagnostičke metode kao što su: neurološki pregledi, metode snimanja kao što su neurološki vaskularni UZ, MRI i CT skeniranje, neuro-fiziološke metode snimanja, kao što su elektroencefalografija (EEG), elektromioneurografija (EMNG) i evocirani potencijali.

Takođe, koriste rezultate različitih laboratorijskih testova, analiza krvi, urina, moždane tečnosti (likvora), testove za praćenje moždane aktivnosti i druge testove, da bi postavili preciznu dijagnozu i razvili adekvatan plan lečenja za pacijente sa neurološkim problemima.

Koji su ključni aspekti neurologije?

Neurologija ima nekoliko ključnih aspekata. 

Struktura i funkcija nervnog sistema: Neurologija proučavaju građu i funkciju nervnog sistema. Neurolozi istražuju kako pojedini delovi nervnog sistema komuniciraju jedni sa drugima i drugim delovima tela, putem električnih i hemijskih signala.

Neurološki poremećaji: Neurolozi dijagnostikuju i leče različite neurološke poremećaje, kao što su: vaskularne bolesti nervnog sistema (različite vrste moždanih udara), glavobolje, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, demencije (Alchajmerova bolest), bolni sindromi povezani sa kičmenim stubom, oboljenja perifernih nerava (neuropatije i polineuropatije).

Dijagnoza: Neurologija i neurolozi koriste različite metode za dijagnostikovanje neuroloških poremećaja, već gore nabrojane.

Integracijom rezultata svih dijagnostičkih procedura postavlja se dijagnoza neurološkog poremećaja.

Osnovna metoda neurološke dijagnostike je pregled neurologa, bez koga nije moguće, niti preporučljivo obavljati bilo koju drugu dijagnostičku proceduru.

Lečenje: Nakon dijagnoze, neurolozi razvijaju i primenjuju strategije lečenja koje mogu uključivati farmakoterapiju, fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, hirurgiju i druge terapije, koje imaju za cilj poboljšanje funkcije i kvaliteta života pacijenata.

Istraživanje: Neurolozi doprinose razvoju novih saznanja o funkcionisanju mozga i nervnog sistema kroz istraživanja u laboratorijskim uslovima i kroz klinička istraživanja.

Ovo istraživanje pomaže u razumevanju uzroka neuroloških poremećaja i razvoju novih terapija.

Prevencija: Deo neurološkog pristupa uključuje preventivne strategije za smanjenje rizika od neuroloških bolesti. 

Ovo može uključivati edukaciju o zdravim stilovima života, rano prepoznavanje simptoma i kontrolu faktora rizika za nastanak nekih neuroloških bolesti.

Koji su uobičajeni poremećaji i neurološke bolesti?

Neka od ključnih stanja i bolesti kojima se neurologija i neurolozi bave su:

Glavobolje, posebno migrena;
Moždani udar (šlog);
• Epilepsija;
• Multipla skleroza;
Parkinsonova bolest;
• Alchajmerova bolest i druge demencije;
Neuropatije i druga oboljenja perifernog nervnog sistema.

Kada treba da se obratite specijalisti neurologu?

Neurologu se treba obratiti ukoliko se primete neki od sledećih simptoma:

• Bilo kakve glavobolje vrtoglavice i osećaj nestabilnosti;
• Nesvestice i gubitak svesti;
• Hronični bol;
• Ukočenost;
• Trnjenje ili peckanje dela tela;
• Poremećaj sna i preterana pospanost;
• Problemi sa kretanjem;
• Gubitak memorije;
• Konfuzija;
• Nevoljni pokreti delova tela;
• Slabost pojedinih delova tela;
• Otežan govor;
• Problemi sa gutanjem;
• Akutne tegobe sa vidom.

Stopa smrtnosti i invaliditeta koji su uzrokovani neurološkim poremećajima se sve više prepoznaje kao globalni izazov za javno zdravlje sa tendencijom rasta zbog raznih faktora kao sto su način života ali i starenja stanovništva.

Zbog toga je od suštinske važnosti prepoznati simptome na vreme, obratiti se neurologu, koji će dalje primeniti adekvatnu dijagnostičku i terapijsku proceduru.

Pregled neurologa

Poseta neurologu je važan korak ako imate neke od gore navedenih simptoma koji ukazuju na moguće neurološke poremećaje ili bolesti.

Šta mogu da očekujem od pregleda

Poseta neurologu je važan korak ako imate neke od gore navedenih simptoma koji ukazuju na moguće neurološke poremećaje ili bolesti.

Tokom pregleda neurologa možete očekivati sledeće:

1. Razgovor sa neurologom

Nakon upoznavanja, neurolog obavlja detaljan razgovor sa pacijentom ili pratiocima, kojim se saznaju osnovne tegobe pacijenta. Iste se analiziraju prema načinu nastanka, toku, intenzitetu, obrascu ponavljanja.

Tokom razgovora se dobijaju i drugi podaci od značaja kao što su: postojanje drugih bolesti, lekova koje pacijent koristi, ranijih operacija, povreda, faktora rizika za nastanak neuroloških oboljenja, kao i podaci o alergijama na lekove, te o oboljenjima u porodici koja mogu biti od značaja.

2. Neurološki pregled

Posle razgovora neurološki pregled se nastavlja obavljanjem specifičnih testova, kojim se proveravaju funkcije kao što su motorika, koordinacija pokreta, vid, sluh, govor, senzibilitet, funkcija mišića koji regulišu pražnjenje mokraćne bešike i creva (sfinktera).

Tokom ovog dela pregleda potrebna je saradnja pacijenta, a u nekim situacijama biva neophodno da pacijent sam, ili uz pomoć pratioca, skine odeću koju nosi, radi pregleda kože mišića i senzibiliteta.

3. Rezime rezultata pregleda

Nakon završetka neurološkog pregleda, neurolog ukratko objašnjava kakav je nalaz i koja bi radna dijagnoza mogla biti. Zatim kakav je plan daljih ispitivanja, kojima će radnim dijagnozama, biti pretvorena u definitivnu dijagnozu određenog neurološkog poremećaja, ukoliko isti postoji.

Ovaj završni deo je od velikog značaja i treba da bude obavljen na jeziku što razumljivijem pacijentu i pratiocima, da bi isti mogli da pravilno razumeju o čemu se radi i kakav je dalji plan.

4. Plan daljih ispitivanja

U sklopu plana daljeg ispitivanja, možete biti upućeni na jednu ili više dodatnih dijagnostičkih procedura, u zavisnosti od vaših tegoba i neurološkog nalaza.

Rezultati ovih dodatnih dijagnostičkih procedura doprinose razjašnjenju uzroka postojećeg neurološkog poremećaja.

5. Plan lečenja

Potrebno je na kraju pacijentu i pratiocima objasniti da će nakon obavljenih dodatnih procedura biti obavljena kontrola, na kojoj će biti najpribližnije definisan mogući uzrok neurološkog poremećaja i napravljen plan daljeg lečenja i praćenja.

Svakako da se i nakon prvog neurološkog pregleda mogu propisati neki lekovi, ukoliko je to neophodno.

Kod propisivanja lekova treba ostaviti otvoren kanal komunikacije sa pacijentom radi eventualne potrebe da pacijent razjasni neke dileme koje ima u vezi terapije, ili se požali na neželjene efekte.

U nekim slučajevima, neurolog može preporučiti dalje testiranje ili konsultaciju sa drugim specijalistima, ukoliko je to potrebno za bolje razumevanje vašeg stanja i određivanje efikasnog tretmana lečenja.

NAPOMENA: Važno je da budete iskreni i otvoreni tokom razgovora sa neurologom, kako bi on mogao da postaviti tačnu i preciznu dijagnozu i preporuči vam najbolji mogući tretman lečenja.

Neurološke usluge u ordinaciji Hematologika

U ordinaciji “Hematologika” obavljaju se svi pregledi iz oblasti neurologije. Preglede obavlja lekar specijalista neurologije dr Miodrag Manigoda sa višegodišnjim kliničkim iskustvom.

Pregled konsultanta specijaliste neurologa;
Kolor dopler (ultrazvuk) krvnih sudova vrata;
Transkranijalni Dopler krvnih sudova glave;
Dopler temporalnih arterija;
Transkranijalna ultrasonografija (ultrazvuk) parenhima mozga;
Pregled somnologa (specijaliste za poremećaje spavanja);

Dijagnostika apneje u snu i dijagnostikovanje drugih problema sa spavanjem;

• Multidisciplinarni konzilijum sa kolegama specijalistima iz različitih oblasti u rešavanju problema pacijenata.

Za informacije o cenama neuroloških usluga u ordinaciji „Hematologika“ posetite:

Cenovnik usluga 

Zakažite pregled

U Specijalističkoj Ordinaciji „Hematologika“ na usluzi Vam je:

Stalno ordinirajući lekar specijalista neurolog dr Miodrag Manigoda iz Beograda, sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom od preko 17 godina i ekspertizom u području dijagnostike i lečenje multiple skleroze (i pridruženih poremećaja), glavobolje, cerebrovaskularnih bolesti i primene ultrazvuka u neurologiji.

Zakažite pregled kod neurolog dr Miodraga Manigode

Radno vreme

Ponedeljak – petak

09.00 -19.00

Subota

09.00 -15.00

Nedelja

ne radimo

Zakažite pregled