Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana medicine koja je specijalizovana za dijagnostiku i lečenje bolesti srca, krvnih sudova i cirkulatornog sistema. U ove bolesti spadaju – koronarna bolest (angina pektoris, infarkt miokarda), cerebrovaskularne bolesti (moždani udar),  periferne arterijske bolesti (ateroskleroza), poremećaji srčanog ritma, hipertenzija, kongenitalne srčane mane, reumatske srčane bolesti, venske tromboze, plućna embolija. 

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svetu kao i kod nas, ali se u velikoj meri mogu prevenirati pravovremenim pregledima i lečenjem. U ordinaciji Hematologika obavljaju se sveobuhvatni pregledi u svrhu prevencije i lečenja kardiovaskularnih oboljenja.

EKG (elektrokardiogram)  meri električnu aktivnost otkucaja srca. To je uobičajen i bezbolan test koji se koristi za otkrivanje srčanih problema. EKG-om se mogu dijagnostikovati poremećaji ritma (aritmije), suženja ili blokade krvnih sudova srca (bol u grudima ili infarkt).

Ultrazvuk (EHO) srca je vrsta ultrazvučnog pregleda, sto znači da se mala sonda koristi za slanje zvučnih talasa visoke frekvencije koji stvaraju eho kada se odbijaju od razlicitih delova tela. Sonda registruje ove talase i pretvara ih u pokretnu sliku na monitoru u toku pregleda. Ultrazvuk srca pomaže u dijagnostici i praćenju srčanih stanja proverom strukture srca i srčanih krvnih sudova, analizom kako krv teče kroz njih i procenom pumpne snage srca. Ova metoda pomaže u dijagnozi srčane insuficijencije, urođenih srčanih mana, problema sa srčanim zaliscima, kardiomiopatije, endokarditisa, infarkta.

Dopler krvnih sudova predstavlja poseban vid ultrazvuka koji se koristi za ispitivanje krvotoka. Ova vrsta neinvazivnog i bezbolnog ispitivanja omogućava lekaru da jasno vidi kako krv teče kroz krvni sud, da otkrije i tačno izmeri potencijalni stepen suženja ili opstrukcije krvnog suda. Indikovan je kod pacijenata kod kojih se sumnja na trombozu krvnih sudova, pacijenata sa aterosklerozom, pacijenata sa proširenim venama nogu, bolesti karotida, kao i kod pacijenata koji boluju od dijabetes mellitus-a (šećerna bolest).

Bubble test ili kontrastni UZ srca je savremena dijagnostička metoda kod sumnje na postojanje defekta tj. komunikacije između desnih i levih srčanih šupljina. Kontrast koji se koristi je agitirani fiziološki rastvor koji ne sadrži alergene .

Ukoliko se utvrdi da postoji defekt na nivou predkomora ili komora, pacijent se upućuje na transezofagusnu ehokardiografiju (TEE) da bismo preciznije odredili veličinu i poziciju defekta. Od toga zavisi kako ćemo dalje lečiti pacijenta: hirurški ili medikamentozno.

Strain rate je neinvazivna dijagnostička metoda koja se koristi u dijagnostici koronarne bolesti a radi se na savremenom ultrazvučnom aparatu sa matriks sondom. Indikacije za ovu vrstu pregleda su: ishemijska bolest srca i kardiomiopatije raznog porekla, miokarditis, srčana slabost. Može da se prati i efekat medikamentozne i CRT terapije kao i uticaj kardiotoksičnosti nekih lekova na srčani mišić (na primer primenom citostatika).

U ordinaciji “Hematologika” preglede obavljaju lekari specijalisti i supspecijalisti sa višegodišnjim kliničkim iskustvom u oblasti kardiologije.

Radno vreme

Ponedeljak – petak

09.00 -19.00

Subota

09.00 -15.00

Nedelja

ne radimo

Zakažite pregled