Pukovnik doc. dr sc. med. Petar Ristić

Pukovnik doc. dr sc. med. Petar Ristić - Ordinacija Hematologika

Pukovnik doc. dr sc. med. Petar Ristić

Lekar specijalista interne medicine - Endokrinolog

Ordinacija "Hematologika"

Biografija

Pukovnik doc. dr sc. med. Petar Ristići internista je endokrinolog sa kliničkim iskustvom od preko 20 godina u dijagnostici i lečenju pacijenata sa različitim benignim i malignim endokrinološkim oboljenjima.

Načelnik je odseka za funkcionalnu dijagnostiku Klinike za endokrinologiju Vojno medicinske akademije (VMA) u Beogradu i docent na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta odbrane. Potpredsednik je etičkog odbora beogradske filijale Lekarske komore Srbije (LKS). Profesionalni je oficir sa činom pukovnika.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine.

Od 1997. godine zaposlen je na VMA u Beogradu, a od 2015. godine i na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane u Beogradu.

Dr Petar Ristić specijalista je interne medicine od 2002. godine, a 2007. godine odbranio je rad iz uže specijalnosti endokrinologije i bolesti metabolizma.

Koautor je udžbenika ,,Uvod u klinički rad’’ Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane iz 2018.godine.

Aktivno je učestvovao na brojnim internacionalnim i domaćim kongresima iz oblasti delovanja. Imao je više usmenih izlaganja na međunarodnim kongresima, kao i veliki broj radova u časopisima M23 nivoa registrovanih na SCI listi.

Obrazovanje

Radno iskustvo

Polja posebne ekspertize

Profesionalna članstva

Jezici

Usluge endokrinologa u Specijalističkoj ordinaciji „Hematologika“

Pukovnik doc. dr sc. med. Petar Ristić obavlja dijagnostiku i lečenje širokog spektara benignih endokrinoloških bolesti: insulinske rezistencije (IR), prediabetesa, dijabetesa i svih ostalih benignih bolesti i stanja štitaste žlezde), ali obavlja i dijagnostiku i praćenje tumora endokrinog sistema.

Pored subspecijalističkog i ekspertskog endokrinološkog pregleda, koji podrazumeva detaljni proces istraživanja tegoba pacijenata i njihovog stavljanja u korelaciju sa nalazom, dr Ristić u našoj ordinaciji obavlja i ultrazvučnu dijagnostiku, ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi.

Kod endokrinologa dr Ristića u ordinaciji Hematologija možete zakazati:
• Subspecijalisticki preglede endokrinologa;
• Ekspertske preglede: insulinske rezistencije (IR), prediabetesa, dijabetesa i svih ostalih bolesti i stanja štitaste žlezde;
• Ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi;
• Ekspertske preglede u cilju dijagnostike i praćenje tumora endokrinog sistema.

Zakažite pregled

Zakažite pregled endokrinologa Pukovnika doc. dr sc. med. Petar Ristića u Specijalističkoj ordinaciji Hematologika, Novi Beograd.