Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović

dr Snezana Arandjelovic

Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović

Lekar specijalista interne medicine – alergolog i klinički imunolog

Ordinacija "Hematologika"

Biografija

Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine.

Od 1991. godine zaposlena je na Klinici za alergologiju i imunologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, kao i na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2012. godine.

Specijalista je interne medicine od 1996. godine, subspecijalista alergologije i kliničke imunologije od 2012. godine, magistar i doktor medicinskih nauka.

Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine sa temom: „Klinički značaj krioglobulina u sistemskom eritemskom lupusu.”

Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016. godine sa temom: „Analiza kliničkih i imunoseroloških osobenosti bolesnika sa krioglobulinemijom – doprinos utvrdjivanju fenotipova“, uža naučna oblast klinička imunologija, autoimunost.

Iz oblasti alergologije i kliničke imunologije ima objavljenih preko 140 radova kako u domaćim, tako i u inostranim časopisima.

Aktivno je učestvovala na brojnim kongresima Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju (EAACI) i Evropskog udruženja za reumatologiju (EULAR), domaćim kongresima alergologa i kliničkih imunologa, kongresima interne medicine.

Učestvovala je kao predavač na brojnim plenarnim predavanjima iz oblasti alergologije i kliničke imunologije.

Obrazovanje

Radno iskustvo

Profesionalna članstva

Jezici

Pregled alergologa i kliničkog imunologa u Specijalističkoj Ordinaciji „Hematologika“

Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović obavlja dijagnostiku i lečenje svih oboljenja iz oblasti alergologije i kliničke imunologije: alergijski rinitis, astma, anafilaksa, urtikarija, angioedem, alergija na lekove, alergija na hranu, sistemske autoimunske bolesti kao što su: lupus, Sjogrenov sindrom, sistemska skleroza i dr., sistemski vaskulitisi, imunodeficijencije, autoimunski fenomeni u trudnoći.

Takođe, obavlja kožne prick testove inhalacionim alergenima u dijagnostici pristustava alergijske bolesti disajnih puteva.

Zakažite pregled

Zakažite pregled lekara specijaliste alergologa i kliničkog imunologa Doc. dr sc. med. Snežana Aranđelović u Specijalističkoj Ordinaciji Hematologika.