Klinički ass dr Branislav Ilić

Klinički ass dr Branislav Ilić

Lekar specijalista interne medicine - Pulmolog

Poliklinika "Hematologika"

Biografija

Dr Branislav Ilić je specijalista interne medicine i akademski specijalista pulmologije iz Beograda, sa višegodišnjim kliničkim iskustvom u lečenje i praćenju pacijenata sa različitim bolestima pluća i respiratornog sistema.

Usmeren je u svom radu na unapređenju respiratornog zdravlja pacijenata.

Polje posebne ekspertize dr Ilića je pulmologija, otuda se dr Ilić bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom različitih oboljenja pluća, kao što su:

• Hronična opstruktivna bolest pluća;
• Astma;
• Intersticijske bolesti pluća;
• Infektivne bolesti pluća;
• Sarkoidoza;
• Plućna embolija;
• Pneumonije;
• Karcinom pluća.

Zaposlen je na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Asistent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autor je i koautor naučnih radova, izvoda i saopštenja i učesnik na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti pulmologije, čime daje svoj doprinos stručnoj i široj javnosti.

Obrazovanje

Radno iskustvo

Polja posebne ekspertize

Profesionalna članstva

Jezici

Usluge pulmologa dr Branislava Ilića u Poliklinici „Hematologika" Zemun

U našoj Poliklinici u Zemunu, dr Branislav Ilić  vam pruža sledeće usluge: 

Usluge pulmologa

Dr Branislav Ilić radi sa pacijentima koji imaju tegobe svih vrsta poremećaja disanja, kao što su: uporni kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja, ili krvi), otežano disanje, (osećaj nedostatka vazduha), „sviranje“ ili „škripanje“ u grudima, bol ili stezanje u grudima prilikom disanja ili kašljanja i dr.

Radi u bliskoj saradnji sa drugim specijalistima, kako bi pružili sveobuhvatan tretman pacijentima sa plućnim bolestima.

Za cene usluga, proverite naš cenovnik.

Cenovnik usluga

Zakažite pregled

Pregled kod pulmologa dr Branislava Ilića možete zakazati u Poliklinici „Hematologika“ pozivanjem brojeva telefona: tel: +38162 44 66 58 svakog radnog dana od 09 -19h.