Funkcionalna medicina

Ultrazvučna dijagostika

Premium paket: Funkcionalni pregled interniste, personalizovan tretman i plan ishrane

Šta je funkcionalni pregled interniste?

Zašto funkcionalni pristup u medicinskom zbrinjavanju?

Ključni aspekti funkcionalnog internističkog pristupa

Kako izgleda funkcionalni internistički pregled?

Napredna laboratorijska dijagnostika

Kako vam funkcionalni pristup može pomoći?

Zašto da odaberete naš tim?

Cena premium paketa Funkcionalne medicine 

Zakažite pregled 

Šta je funkcionalni pregled interniste?

Funkcionalni pregled specijaliste interne medicine, predstavlja sveobuhvatan pristup zdravstvenoj evaluaciji pacijenta, koji nadilazi uobičajene medicinske preglede.

Naš internista tokom pregleda, fokusira se na pacijenta, sagledava ga celokupno, a ne samo na specifične simptome, tegobe ili bolesti zbog kojih se pacijent javlja lekaru.

Uzima u obzir različite faktore koji utiču na zdravlje i kvalitet života pacijenta, kako bi razumeo celokupno stanje vašeg organizma, identifikujući osnovne uzroke vaših zdravstvenih problema i bolesti i pružajući personalizovane savete i tretman za poboljšanje vašeg opšteg zdravlja.

Cilj jednog ovakvog pristupa pacijentu, kao što je Funkcionalni internistički pristup, je da obnovimo vaše zdravije, vratimo organizam u balans, produžimo vaš zdravstveni vek kako biste mogli da uživate u najvišem kvalitetu života i da postignete najbolje rezultate bez obzira na godine.

Zašto funkcionalni pristup u medicinskom zbrinjavanju?

Funkcionalna medicina i funkcionalni pristup u medicinskom zbrinjavanju je značajan jer se fokusira na identifikaciju i tretiranje osnovnih uzroka bolesti, umesto da samo ublažava simptome.

Naša poliklinika, koja uključuje specijaliste i subspecijaliste iz različitih oblasti interne medicine i drugih medicinskih oblasti, kao što su: 

omogućava multidisciplinarnu saradnju koja je ključna za funkcionalni pristup.

Naši specijalisti blisko sarađuju kako bi pružili sveobuhvatan i personalizovan plan lečenja za svakog pacijenta.

Ključni aspekti funkcionalnog internističkog pristupa

Sveobuhvatnost

Posmatra telo kao celinu, gde svi sistemi međusobno komuniciraju i utiču jedni na druge.
To znači da se problemi u jednom delu tela (npr. narušeno zdravlje digestivnog trakta) mogu reflektovati na druge delove tela (npr. neurološke tegobe i poremećaje), a tretman i lečenje se mora prilagoditi celokupnom zdravlju pacijenta.

Personalizovan pristup

Svaki pacijent je jedinstven, sa specifičnom genetikom, biohemiskom individualnošću, okruženjem i životnim stilom. Funkcionalni pristup pruža individualizovane planove lečenja koji uzimaju u obzir ove faktore.

U našoj poliklinici kreiramo individualizovane planove terapije i lečenja, prilagođene vašim specifičnim potrebama i zdravstvenom stanju, koji uzimaju u obzir ove faktore, što povećava efikasnost terapije.

Identifikacija osnovnih uzroka prisutnih disfunkcionalnosti

Umesto da se fokusira samo na ublažavanje simptoma, funkcionalni pristup istražuje osnovne uzroke zdravstvenih problema.

To može uključivati dodatne laboratorijske testove i analize, od rutinskih do specifičnih, kako bi se otkrile disfunkcije i deficiti u telu koji dovode do bolesti.

Privi korak u laboratorijskoj dijagnostici koji preporučujemo je: Funkcionalni internistički panel analiza, koji je obuhvata rutinske, ali i neke od važnih specifičnih laboratorijskih analiza.

Multidisciplinarna saradnja

Multidisciplinarnu saradnja tima specijalista iz različitih oblasti, omogućava sveobuhvatan pristup lečenju. Specijalisti sarađuju kako bi razvili najbolji plan lečenja za pacijenta, uzimajući u obzir sve aspekte njegovog zdravlja.

Naš tim specijalista blisko sarađuje kako bi vam pružio najbolju moguću negu.

Preventivni fokus

Interna medicina sa funkcionalnim pristupom se fokusira na prevenciju bolesti kroz negovanje zdravih stilova života, ishranu, vežbanje i smanjenje stresa. 

Ovaj pristup pomaže pacijentima da održavaju dugoročno zdravlje i izbegnu buduće zdravstvene probleme.

Vraćanje organizma u balans

Cilj funkcionalnog pristupa koji primenjujemo je da vrati telo u prirodni balans. Kroz identifikaciju i tretiranje disbalansa u telu, funkcionalni pristup u medicinskom zbrinjavanju pomaže pacijentima da povrate optimalno zdravlje i funkcionalnost.

Kako izgleda funkcionalni internistički pregled?

Pregled je podeljen u nekoliko segmenata:

DETALJNA ANAMNEZA

Pažljivo ćemo pogledati vašu medicinsku istoriju, poslušati koje tegobe i simptome imate, ali pitaćemo vas i o vašim životnim navikama, ishrani, nivou stresa, vašoj porodičnoj medicinskoj istoriji, kao i o drugim relevantnim faktorima koji mogu uticati na vaše zdravlje.

SVEOBUHVATNI FIZIČKI PREGLED

Proveravamo vitalne znake i funkcionalnost svih ključnih organa u vašem telu.

Pregled obavlja internista, a po potrebi, po preporuci interniste, mogu se obaviti i dopunske analize i eventualno predlaganje pregleda kod drugih specijalista i subspecijalista, a sve u zavisnosti od vašeg trenutnog zdravstvenog stanja.
Dodatne dijagnostičke procedure
Preporučujemo vam od rutinskih do specifičnih laboratorijskih testova, kako bismo dobili jasniju sliku vašeg zdravstvenog stanja.

Tokom pregleda, lekar će vam objasniti značaj preporučenih laboratorijskih i dijatnostičkih procedura u vašem konkretnom slučaju i koje informacije iz istih očekuje da dobije.

PERSONALIZOVANI PLAN

Na osnovu svih dobijenih informacija i rezultata, kreiramo za vas individualni plan terapije i lečenja koji uključuje i savete za ishranu, vežbanje, suplementaciju i druge terapijske intervencije, prilagođeni vašim specifičnim potrebama i zdravstvenom stanju.

Napredna laboratorijska dijagnostika

Nezamenljivo sredstvo u identifikaciji disfunkcionalnosti u organizmu koje remete zdravlje, kao i osnovnih uzroka bolesti, su laboratorijsko-dijagnostički testovi. 

Ovi testovi uključuju rutinske, ali i specifične analize iz segmenta napredne laboratorijske dijagnostike, među kojima su:

Hormonski profili: Analize hormonsko statusa – nivoa hormona u organizmu koje pomažu u identifikaciji endokrinih, hormonskih poremećaja.

Biohemijske analize: Krvnu sliku, faktore upale, biohemijski status, nivo DAO enzima i nivoe određenih markera.

Mikrobiomske analize: Ispitivanje mikobiote crevne flore (gastrointestinalnog trakta) kako bi se otkrili disbalansi koji mogu uticati na sva neurološka stanja i celokupno opšte zdravstveno stanje. Ispitivanje probavne funkcije, crevne upale i crevnog mikrobioma.

Genetski testovi: Ispitivanje genetskih predispozicija za određene bolesti i stanja i/ ili prisutnih mutacija na određenim genima.

Nutritivni testovi: Procena nedostataka ili viškova ključnih nutrijenata u telu, intoleracija na hranu, alergija na hranu i dr.

Opterećenost mineralima i toksičnim metalima: Testovi iz krvi, urina ili kose na opterećenost organizma teškim metalima;

Imunološki testovi: Evaluacija imunološkog sistema kako bi se identifikovale autoimune bolesti ili druge imunološke disfunkcije.

Kombinujući rezultate ovih testova sa detaljnom anamnezom i fizičkim pregledom, naš multidisciplinarni tim razvija individualizovane planove lečenja, ishrane koji su prilagođeni vašim specifičnim potrebama i zdravstvenom stanju.

Testovi iz segmenta Napredne laboratorijske dijagnostike:
• NutrEval
• Gi Effects.
• Intoleracija IgG na 108 namirnica
• Minerali i toksični metali
• Metabolizam estrogena
• Mineralna analiza kose
• Organix (MAP) test
• Melatonin
• Metabolomix
• Metilacija panel

Kako vam funkcionalni pristup može pomoći?

Funkcionalna medicina je idealna za sve koji žele da postignu i održavaju optimalno zdravlje kroz personalizovani pristup koji se fokusira na celokupno stanje organizma.

Bilo da imate hronične zdravstvene probleme, autoimuna oboljenja ili sumnjate na prisustvo istih, neurološke probleme, ulazite u perimenopauzu i menopauzu, imate hormonski disbalans i probleme sa začećem, ili jednostavno želite da unapredite svoje zdravlje, naš tim je tu da vam pomogne.

Posvećeni smo tome da vam pomognemo da se osećate najbolje moguće, bez obzira na godine i bez obzira na dijagnozu!

Zašto da odaberete naš tim?

Stručni tim poliklinike „Hemartologika“ se sastoji od stručnjaka različitih specijalnosti koji blisko međusobno sarađuju i posvećeni su vašem zdravlju, što je važno jer se zna da su svi sistemi ljudskog organizma povezani, pa je mulidisciplinarsnost medicinskog tima ključna za uspešnu primenu funkcionalnog pristupa u kliničkoj praksi.

Posmatranje celokupnog zdravstvenog stanja i razumevanje međusobne povezanosti bioloških sistema omogućava nam da efikasno otkrijemo i tretiramo uzroke problema, umesto da se bavimo samo simptomima.

Pri tome, u našoj poliklinici koristimo najnovija medicinska saznanja i tehnologije, kombinujući ih sa tradicionalnim metodama kako bismo vam pružili najbolju moguću negu.

Cena Premium paketa Funkconalna medicina

Funkcionalna medicina premium paket: Funkcionalni internistički pregleda, tretman i plana ishrane je 30 000,00 RSD.

U cenu usluge je uključen:

1. Pregled – Inicijalni, prvi Funkcionalni pregled interniste;

2. Tumačenje rezultata – analiza dijagnostičkih testova i stavljanje istih u korelaciju sa anamnezom i fizičkim pregledom;

3. Kontrolani pregled sa interpretacijom tretmana – Izrada i inerpretacija personalizovanog tretmana sa predlogom terapije, plana lečenja i detaljnim planom prilagođene ishrane. 

Detaljan plan ishrane sastavlja naš nutricioniste,  u skladu sa vašim individualnim potrebama i ciljevima. 

4. Praćenje pacijenta tokom naredna tri meseca. Praćenje terapijskog efekta u naredna tri meseca  i eventualna korekcija iste po potrebi. Tu smo za sva vaša dodatna pitanja ili nedoumice. 

Za cenu „Osnovnog internističkog panela analiza“ kao i ostalih potrebnih analiza iz segmenta „Napredne, specifične laboratorijske dijagnostike“ u vašem konkretnom slučaju, posetite naš cenovnik usluga.

Cenovnik usluga

Zakažite pregled

Funkcionalna medicina premium paket možete zakazati u Poliklinici „Hematologika“ pozivanjem brojeva telefona: tel: +381 62 44 66 58 svakog radnog dana od 09-19h.

Kontaktirajte nas danas i napravite prvi korak ka boljem zdravlju!

Radno vreme

Ponedeljak – petak

09.00 -19.00

Subota

09.00 -15.00

Nedelja

ne radimo

Zakažite pregled