Dr Miloš Babić

Dr Miloš Babić

Lekar specijalista interne medicine - Kardiolog

Poliklinika "Hematologika"

Biografija

Dr Miloš Babić je specijalista interne medicine i akademski specijalista kardiologije.

Zvanje doktora medicine je stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2013. godine. Specijalizaciju je završio 2022. godine. Aktuelno je na završnoj godini doktorskih studija.

Njegova oblast užeg stručnog interesovanja je medikamentno i interventno lečenje poremećaja srčanog ritma.

Dr Babić radi sa pacijentima koji imaju tegobe svih vrsta poremećaja ritma: Tahikardije (ubrzan rad srca), bradikardije (usporen rad srca), ekstrasistole (pojedinačni preskoci srca, pretkomorski i komorski) kao i svim uobičajenim kardiološkim tegobama.

Stalno je zaposlen na Odeljenju za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Godine 2019. bio je na programu usavršavanja – „Interventional EP Curriculum- SVT ablation“ kao i 2022./2023. na programu „Interventional EP Curriculum- AF ablation“.

Programi su održani u elektrofiziološkim centrima u Pragu, Madrigu, Кopenhagenu , Briselu, Bad Oajnhauzenu, Oksfordu i Marseju.

Godine 2022. bio na višemesečnom usavršavanju u Insitutu za kliničku i eksperimentalnu medicinu „IКEM“ u Pragu pod mentorstvom profesora Jozefa Кaucnera nakon čega je stekao sertifikat za bavljenje naprednom elektrofiziologijom.

Godine 2023. obavio je trening usavršavanje u domenu CRYO ablacije plućnih vena u sklopu Medtronicovog programa „New to the left“ održanog u Lozani i Tuluzu.

Dr Babić redovno učestvuje na brojnim domaćim i inostranim kongresima iz oblasti gastroenterohepatologije.

Autor je i koautor većeg broja radova u domaćim i stranim naučnim časopisima i kongresima, čime daje značajan doprinos stručnoj i široj javnosti.

Obrazovanje

Radno iskustvo

Profesionalna članstva

Jezici

Kardiološke usluge dr Miloša Babića u Poliklinici „Hematologika" Zemun

U našoj Poliklinici u Zemunu, dr Miloš Babić  vam pruža sledeće usluge: 

Usluge kardiologa

Dr Babić radi sa pacijentima koji imaju tegobe svih vrsta poremećaja ritma: Tahikardije (ubrzan rad srca), Bradikardije (usporen rad srca),Ekstrasistole (pojedinačni preskoci srca, pretkomorski i komorski) kao i svim uobičajenim kardiološkim tegobama.

Radi u bliskoj saradnji sa drugim specijalistima, kako bi pružili sveobuhvatan, multidisciplinarni tretman pacijentima sa kardiovaskularnim bolestima. 

Za cene kardioloških usluga, proverite naš cenovnik.

Cenovnik usluga

Zakažite pregled

Pregled kod kardiologa dr Miloša Babića možete zakazati u Poliklinici „Hematologika“ pozivanjem brojeva telefona: tel: +38162 44 66 58 svakog radnog dana od 09 -19h.