Sara Srbljanin

Sara Srbljanin

Master psiholog iz oblasti kliničke psihologije

Poliklinika "Hematologika"

Biografija

Sara Srbljanin, po zanimanju je master psiholog iz oblasti Kliničke psihologije, čije je zvanje stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2020.godine, sa naučno istraživačkim radom ,,Povezanost između crta ličnosti i sklonosti ka teorijama zavere i sujeverju, posredstvom kognitivnih procesa.“

Poseduje kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja.

Stalno je zaposlena je u Domu Zdravlja Zemun, u Službi za specijalističku i konsultativnu delatnost iz psihijatrije. Bavi se psihodijagnostikom i psihološkim savetovanjem na odeljenju Psihijatrije, kao i psihološkim pregledima na odeljenju Medicine rada.

Svoje kliničko iskustvo stekla je prvobitno na pripravničkom stažu, Klinike za psihijatriju KCS „Centar za hospitalno lečenje mentalnih poremećaja, Vladimir F. Vujić“.

Dalje radno iskustvo stiče u „Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti dr Vorobjev“, gde je obavljala poslove psihološke dijagnostike i psihološkog savetovanja u radu sa pacijentima sa problemom bolesti zavisnosti, kao što su alkohol, droga i kocka, kao i pacijentima sa drugim mentalnim poremećajima koji nisu prouzrokovani bolestima zavisnosti.

Bavi se psihoterapijskim radom, kao savetnik pod supervizijom, iz oblasti Transakcione analize, Humanističkog pravca.
Svoje znanje i iskustvo iz oblasti neuropsihologije, stekla je kroz edukaciju iz Neuropsihološke dijagnostike, kao i tokom višegodišnjeg kliničkog rada.

Završila je obuku Forenzičkog veštačenja, „Psihološki aspekti sudskog veštačenja“, 2024.godine.

Kontinuirano se edukuje iz oblasti psihoterapije, pohađala je seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Richard Erskine), kao što su Relaciona psihoterapija za granične (Borderline) klijente“, ,,Narcistička dilema: perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije“, ,,Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje: Perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije“, „Uvod u lečenje psihoza pomoću Transakcione analize“ (Ravi Velč).

Obrazovanje

Dodatne edukacije

Radno iskustvo

Profesionalna članstva

Jezici

Usluge koje pruža u Poliklinici „Hematologika“

u Poliklinici „Hematologika“ u Zemunu, master psiholog Sara Srbljanin, obavlja sledeće usluge:

  • Pregled psihologa;
  • Psihodijagnostika (procena ličnosti,kognitivnih sposobnosti i potencijalne psihopatologije);
  • Neuropsihološka dijagnostika;
  • Psihološko savetovanje;
  • Psihoterapija iz oblasti Transakcione analize;
  • Psihološka dijagnostika i psihološko savetovanje kod pacijenata sa problemom bolesti zavisnosti. 

 

Za cenu usluga, proverite naš cenovnik.


Cenovnik usluga

Zakažite pregled

Pregled kliničkog psihologa Sare Srbljanin, možete zakazati u Poliklinici „Hematologika“ pozivanjem brojeva telefona: tel: +38162 44 66 58 svakog radnog dana od 09 -19h.