dr Marko Vojnović

Dr Marko Vojnović - gastroenterolog Poliklinika Hematologika

dr Marko Vojnović

Lekar specijalista interne medicine -gastroentrolog

Poliklinika "Hematologika"

Biografija

Dr Marko Vojnović je lekar specijalista interne medicine – stalno zaposlen na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa preko 10 godina radnog iskustva sa pacijentima u državnom i privatnom sektoru.

Ima značajno iskustvo u radu sa pacijentima, kako u bolničkim, tako i u vanbolničkim uslovima, iz svih oblasti gastroenterologije.

Bavi se dijagnstikom, prevenciom i lečenjem bolesti i poremećaja organa za varenje koji čine digestivni sistem i to: jednjak, želudac, tanko crevo, debelo crevo, pankreas (gušterača), žučna kesa i jetra.

Dr Vojnović redovno učestvuje na brojnim domaćim i inostranim kongresima iz oblasti gastroenterohepatologije. Autor je i koautor većeg broja radova u domaćim i stranim naučnim časopisima i kongresima

Obrazovanje

Dodatne edukacije

Radno iskustvo

Polja posebne ekspertize

Profesionalna članstva

Jezici

Usluge specijaliste gastroenterologa u Poliklinici „Hematologika“

Pored gastroenterološkog pregleda koji podrazumeva detaljni proces ispitivanja tegoba pacijenata i njihovog stavljanja u korelaciju sa fizikalnim pregledom i nalazom, Dr Marko Vojnović obavlja i ultrazvučna ispitivanja – UZ abdomena. 

Zakažite pregled

Zakažite pregled lekara specijaliste interne medicine gastroenterologa dr Marka Vojnovića u Poliklinici Hematologika.